Bibliograficzna baza danych prezentuje nowoczesny system informacyjno-wyszukiwawczy iSybislaw, którego koncepcję przedstawiono na Międzynarodowym Kongresie Slawistów w Krakowie w 1998 r. Projekt – instytucjonalnie związany z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk – jest rozwijany we współpracy z polskimi i zagranicznymi placówkami slawistycznymi przy wsparciu organizacyjnym Fundacji Slawistycznej; we wcześniejszym okresie projekt korzystał przez wiele lat ze wsparcia organizacyjnego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Jego efekt stanowi ogólnodostępny system informacji bibliograficznej językoznawstwa slawistycznego zawierający obecnie zbiór informacyjny dotyczący ponad 21000 dokumentów. Dostęp do zasobów bazy: opisów bibliograficznych, a także poprzez linki do pełnych tekstów w dedykowanych archiwach, jest otwarty i bezpłatny na licencji CC BY-NC-ND.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny systemu iSybislaw obejmuje nie tylko językoznawstwo slawistyczne, językoznawstwo konfrontatywne i językoznawstwo kontrastywne słowiańsko-niesłowiańskie, lecz także w mniejszym stopniu językoznawstwo teoretyczne i ogólne, ważne dla slawistyki językoznawczej. System kieruje do różnego typu dokumentów, w których zawarte są informacje relewantne dla użytkowników: do wydawnictw zwartych (monografii, prac zbiorowych, słowników itp.), wydawnictw ciągłych (czasopism) i niesamoistnych (artykułów, recenzji i in.).

Zasięg geograficzny i językowy

W systemie iSybislaw dostępne są informacje o polskim i światowym językoznawstwie slawistycznym. Zasięg językowy systemu jest nieograniczony, wyznacza go język uwzględnionych w systemie dokumentów. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego języka informacyjno-wyszukiwawczego możliwe jest wielojęzyczne wyszukiwanie w różnojęzycznym zbiorze informacyjno-wyszukiwawczym.

Zasięg chronologiczny

System informacyjno-wyszukiwawczy iSybislaw prezentuje dorobek naukowy językoznawstwa slawistycznego w okresie od 1992 r. do dnia dzisiejszego.

Rejestrowane dane

Opisy bibliograficzne dokumentów są opracowywane z autopsji przez polskich i zagranicznych językoznawców slawistów, a następnie weryfikowane i redagowane w Centrum Slawistycznej Informacji Naukowej Instytutu Slawistyki PAN. Odpowiednia strukturalizacja zbioru wyszukiwawczego umożliwia użytkownikom szybkie i łatwe dotarcie do potrzebnych informacji. W systemie iSybislaw rozbudowana jest struktura informacyjna rekordów (formalna i rzeczowa), uwzględniająca m.in. słowa kluczowe i klasyfikację, a także abstrakty i adnotacje (czasem w dwóch językach: języku obcym i polskim). Korzystanie z zasobów informacyjnych systemu iSybislaw ułatwia słownik słów kluczowych z zakresu językoznawstwa slawistycznego.

***

W latach 2017–2018 zadanie finansowane w ramach umowy 695/P-DUN/2017 ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

W latach 2019–2020 zadanie finansowane w ramach umowy 570/P-DUN/2019 ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

W latach 2021-2023 projekt finansowany z programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki"
Ministra Edukacji i Nauki w ramach umowy SONP/SN/513542/2021

W latach 2023-2025 projekt finansowany z programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki"
Ministra Edukacji i Nauki w ramach umowy POPUL/SN/0448/2023/01