CENTRUM SLAWISTYCZNEJ INFORMACJI NAUKOWEJ

ul. Bartoszewicza 1B/17

00-337 Warszawa

tel.: (0-22) 826-76-88, (0-22) 828-44-75

e-mail: isybislaw@ispan.waw.pl