• Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1997 z uzupełnieniami za lata 1992-1996, pod red. Z. Rudnik-Karwatowej; opracowali: H. Karpińska, Z. Rudnik-Karwatowa i Z. Mikos przy współudziale slawistów z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. - Warszawa : SOW, 2003. - 870s.
 • Cover  Table of contents and introduction  List of abbreviations

 • Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1996 z uzupełnieniami za lata 1992-1995, pod red. Z. Rudnik-Karwatowej; opracowali: H. Karpińska, Z. Rudnik-Karwatowa, M. Malinowska i Z. Mikos przy współudziale slawistów z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. - Warszawa : SOW, 2001. - 862 s.
 • Cover  List of abbreviations

 • Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1995 z uzupełnieniami za lata 1992-1994, pod red. Z. Rudnik-Karwatowej; opracowali: H. Karpińska, Z. Rudnik-Karwatowa, Z. Mikos przy współudziale slawistów z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. - Warszawa : SOW, 1999. - 748 s.
 • Cover  List of abbreviations

 • Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1994 z uzupełnieniami za lata 1992-1993, pod red. Z. Rudnik-Karwatowej; oprac. przez zespół w składzie: H. Karpińska, M. Kornacka, Z. Mikos, Z. Rudnik-Karwatowa i V. Stamenković przy współudziale slawistów z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. - Warszawa : SOW, 1997. - 822 s.
 • Cover  List of abbreviations

 • Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1993 z uzupełnieniami za rok 1992 [Cz. 1-2], pod red. Z. Rudnik-Karwatowej; oprac. przez zespół w składzie: M. Kornacka, Z. Rudnik-Karwatowa, I. Suchocka i H. Karpińska przy współudziale slawistów z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. - Warszawa : SOW, 1996. - 540 ; 351 s.
 • Cover  List of abbreviations

 • Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1992, pod red. Z. Rudnik-Karwatowej; [oprac. M. Kornacka i Z. Rudnik-Karwatowa przy współudziale slawistów z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych]. - Warszawa : SOW, 1995. - 555 s.
 • Cover  List of abbreviations

Reviews

 • Barbara Kryżan-Stanojević [Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1992]; „Suvremena lingvistika”, Zagreb, 1995, God. 21, sv. 1, s. 111.

 • В.Г. Демьянов [Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1992]; „Русистика сегодня”, Москва, 1996, Nr 2, s. 129-134.

 • Милица Миркуловска [Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1992; 1993; 1994]; „Македонски јазик", Скопје 1997-1999, Г. 48-50, s. 401-404.

 • Н.Б. Мечковская [Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1992; 1993; 1994]; „Славяноведение”, Москва, 1999, № 6, s. 109-112.

 • В.Г. Кульпина, В.А. Татаринов [Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1995]; „Терминологический вестник. Научно-информационный журнал Российского терминологического общества РоссТерм”, Москва, 2000, 1, s. 87-90.

 • Н.Б. Мячкоўская [Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1995]; „Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 4 : Філалогія. Журналістыка. Педагогіка”, Мінск, 2001, 3, s. 105-107.

 • В.Г. Кульпина, В.А. Татаринов [Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1996]; „Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 6 : Языкознание : реферативный журнал”, Москва, 2004, 2, s. 19-21.